| TR | EN |

Türk dış politikasının karşı karşıya olduğu meselelerde yapıcı ve kalıcı çözümlere gidilmesinde doğru bilgiler ve yeni fikirler ile katkıda bulunma amacıyla yola çıkan Boğaziçi Üniversitesi-TÜSİAD Dış Politika Forumu’nun başlıca hedefleri:

Dünyada uluslararası ilişkiler alanındaki gelişmeleri takip etmek; Avrupa Birliği?nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası ile ortak dış politika arayışları çerçevesinde siyasi ve iktisadi bütünleşme sürecini izlemek ve değerlendirmeler yapmak; ABD dış politikasını izlemek; öncelikle AB ülkelerinde ve ABD’de olmak üzere, dünyada dış politikanın oluşturulmasına katkıda bulunan kuruluş ve kişilerle çeşitli şekillerde ilişki ve işbirliği yolları geliştirmek;

Dünyadaki değişimleri göz önüne alarak, Türkiye Cumhuriyeti?nin stratejik tercihlerine, güvenlik ihtiyaçları ile orta ve uzun vadeli politikalarına ışık tutacak seçenekler üretilmesine katkıda bulunacak çalışmalar yapmak;

Hazırlanan bilgi notu, öneri, bildiri, değerlendirme gibi belgelerde veya kapsamlı araştırma raporlarında dış politika ilişkin farklı görüş açılarını yansıtmak ve ortak çıkarların tanımlanmasına görüş alışverişi yoluyla ulaşmak;

Orta ve uzun vadeli olarak dış politika öngörülerinde bulunmayı sağlayacak çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları toplum, kamuoyu ve devlet yönetimiyle paylaşmaktır.